Όνομα τιμοκαταλόγου high
Περιγραφή τιμοκαταλόγου
Τύπος βίλας 3 Bedrooms 3 Bedrooms
Ισχύει από 1st Jul 2017 Ισχύει εως 31st Aug 2017
Ελάχιστες ημέρες 6 Μέγιστες ημέρες 100
Ελ. Αρ. Ατόμων 1 Μεγ. Αρ. Ατόμων 7
€3 400,00 Χρέωση ανά εβδομάδα
 
 
 
Όνομα τιμοκαταλόγου Medium
Περιγραφή τιμοκαταλόγου
Τύπος βίλας 3 Bedrooms 3 Bedrooms
Ισχύει από 1st Sep 2017 Ισχύει εως 30th Sep 2017
Ελάχιστες ημέρες 7 Μέγιστες ημέρες 100
Ελ. Αρ. Ατόμων 1 Μεγ. Αρ. Ατόμων 7
€2 100,00 Χρέωση ανά εβδομάδα
 
 
 
Όνομα τιμοκαταλόγου Low
Περιγραφή τιμοκαταλόγου
Τύπος βίλας 3 Bedrooms 3 Bedrooms
Ισχύει από 1st Oct 2017 Ισχύει εως 31st Oct 2017
Ελάχιστες ημέρες 5 Μέγιστες ημέρες 100
Ελ. Αρ. Ατόμων 1 Μεγ. Αρ. Ατόμων 7
€1 400,00 Χρέωση ανά εβδομάδα