Όνομα τιμοκαταλόγου low
Περιγραφή τιμοκαταλόγου
Τύπος βίλας 3 Bedrooms 3 Bedrooms
Ισχύει από 1st May 2018 Ισχύει εως 31st May 2018
Ελάχιστες ημέρες 5 Μέγιστες ημέρες 100
Ελ. Αρ. Ατόμων 1 Μεγ. Αρ. Ατόμων 7
€1 750,00 Χρέωση ανά εβδομάδα
 
 
 
Όνομα τιμοκαταλόγου medium
Περιγραφή τιμοκαταλόγου
Τύπος βίλας 3 Bedrooms 3 Bedrooms
Ισχύει από 1st Jun 2018 Ισχύει εως 30th Jun 2018
Ελάχιστες ημέρες 7 Μέγιστες ημέρες 100
Ελ. Αρ. Ατόμων 1 Μεγ. Αρ. Ατόμων 7
€2 450,00 Χρέωση ανά εβδομάδα
 
 
 
Όνομα τιμοκαταλόγου high
Περιγραφή τιμοκαταλόγου
Τύπος βίλας 3 Bedrooms 3 Bedrooms
Ισχύει από 1st Jul 2018 Ισχύει εως 31st Aug 2018
Ελάχιστες ημέρες 7 Μέγιστες ημέρες 100
Ελ. Αρ. Ατόμων 1 Μεγ. Αρ. Ατόμων 7
€3 500,00 Χρέωση ανά εβδομάδα
 
 
 
Όνομα τιμοκαταλόγου Medium
Περιγραφή τιμοκαταλόγου
Τύπος βίλας 3 Bedrooms 3 Bedrooms
Ισχύει από 1st Sep 2018 Ισχύει εως 30th Sep 2018
Ελάχιστες ημέρες 7 Μέγιστες ημέρες 100
Ελ. Αρ. Ατόμων 1 Μεγ. Αρ. Ατόμων 7
€2 450,00 Χρέωση ανά εβδομάδα
 
 
 
Όνομα τιμοκαταλόγου Low
Περιγραφή τιμοκαταλόγου
Τύπος βίλας 3 Bedrooms 3 Bedrooms
Ισχύει από 1st Oct 2018 Ισχύει εως 31st Oct 2018
Ελάχιστες ημέρες 5 Μέγιστες ημέρες 100
Ελ. Αρ. Ατόμων 1 Μεγ. Αρ. Ατόμων 7
€1 750,00 Χρέωση ανά εβδομάδα