Πολιτική Ακυρώσεων

1.Εξόφληση Πληρωμών

Η προκαταβολή που θα καταβάλετε μέσω αυτού του ιστότοπου αποτελεί το 30% του συνολικού κόστους κράτησης των ενοικιαζόμενων Βιλλών. Υποχρεούστε να εξοφλήσετε το υπόλοιπο ποσό της συναλλαγής σε Ευρώ 7 εβδομάδες πριν την αφιξη σας. Οι κρατήσεις που γίνονται εντός 7 εβδομάδων από την έναρξη της περιόδου ενοικίασης, απαιτούν την πλήρη εξόφληση κατά τη στιγμή της κράτησης.


2. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Corfu-villa.gr τηρεί υψηλές ηθικές προδιαγραφές και σέβεται την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία και την γνωστοποίηση του ονόματός σας, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την ολοκλήρωση της κράτησής σας με την Βιλα της επιλογης σας, δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.


3. Ακύρωσεις

Όταν μια κράτηση ακυρώνεται για αιτίες που αποδίδονται στον πελάτη, δεν θα επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε ως προκαταβολή για την κράτηση.
30-48 ημέρες πριν την άφιξη χρεώνεστε με το 50% του συνολικού ποσού.
15-29 ημέρες πριν την άφιξη, χρεώνεστε με το 90% του συνολικού ποσού.
0-14 ημέρες πριν την άφιξη χρεώνεστε με το 100% του ποσό της κράτησης.
Μη εμφάνιση ή αναχώρηση πριν την προγραμματισμένη, χρέωση ολόκληρου του ποσού της κράτησης.


4. Διαβατήρια, κάρτες visa & απαιτήσεις ελέγχου υγείας

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε την κατοχή έγκυρου διαβατηρίου και κάρτας visa (εφόσον απαιτείται). Κατά τη χρονική στιγμή της παρούσας δημοσίευσης, οι κάτοχοι διαβατηρίων κρατών-μελών της ΕΕ δεν απαιτείται να έχουν κάρτα visa προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος σε κράτη-μέλη της ΕΕ, ούτε να εμβολιαστούν. Εφόσον δεν έχετε διαβατήριο της ΕΕ, πρέπει να ενημερωθείτε για τις απαιτήσεις σχετικά με την κατοχή διαβατηρίου και κάρτας visa από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας/των χωρών προς ή μέσω των οποίων προτίθεστε να ταξιδέψετε. Οι απαιτήσεις ενδέχεται να αλλάξουν, γι' αυτό πρέπει να ενημερώνεστε για την ισχύουσα κατάσταση εγκαίρως, πριν από την αναχώρησή σας. Για να ταξιδέψετε για διακοπές στην Ευρώπη, θα πρέπει να εξασφαλίσετε μια συμπληρωμένη, επίσημη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας (έντυπο EHIC), πριν από την αναχώρησή σας. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε την κατοχή όλων των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων ελέγχου υγείας, πριν από την αναχώρησή σας. Δυστυχώς, εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη αν δεν σας επιτραπεί η είσοδος σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς ή σε οποιαδήποτε χώρα, επειδή δεν έχετε τηρήσει τη δική σας υποχρέωση να έχετε μαζί σας τα σωστά έγγραφα. Αν μας επιβληθεί πρόστιμο, πρόσθετο τέλος ή άλλη οικονομική ποινή επειδή δεν έχετε μαζί σας οποιοδήποτε απαραίτητο ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο, θα έχετε την ευθύνη να μας αποζημιώσετε καταλλήλως. Συμπεριλαμβάνεται η απαγόρευση ταξιδιού λόγω απώλειας, έστω και προσωρινής, ή καταστροφής του διαβατηρίου σας.


5. ΕΥΘΥΝΗ

Ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες προσωπικών ειδών.
Ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για τυχόν προσωπικούς τραυματισμούς.
Τα παιδιά πρέπει να είναι πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα.
Η Βίλλα δεν διαθέτει ναυαγοσώστη.
Η Corfu-Villa διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, όλους ή μέρος από τους Όρους και Προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Συνεχής χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας (www.corfu-villa.gr) αυτομάτως σημαίνει συμφωνία σε αυτές τις αλλαγές και τροποποιήσεις